Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Polsbreuken…


In Nederland melden zich elk jaar tussen de 50.000 en 60.000 patiënten met een polsbreuk op de Spoedeisende Eerste Hulp! In de meeste gevallen ontstaat de polsbreuk door een simpele val op de uitgestrekte arm of door een sport- of verkeersongeval. Bij zwaardere ongevallen is de pols ook dikwijls betrokken en door de impact van het ongeval, verbrijzeld.

Afhankelijk van de de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het ongeval ontstaan er verschillende typen polsbreuken: van eenvoudige breuken van de pols tot zeer uitgebreide, 'verbrijzelde' polsbreuken. Vaak is ook het banden-apparaat van het uiteinde van de ellepijp betrokken. Dit bandenapparaat (TFCC) werkt als een soort schokdemper en stabilisator in het polsgewricht. Meestal is het niet nodig om dit letsel apart te behandelen en geneest het met de rust die de gebroken pols zelf ook nodig heeft.

Ernst en Prognose


De ernst van de polsbreuk en daarmee de prognose hangt onder meer af van:
  • Betrokkenheid van het polsgewricht zelf in de breuk
  • De uitgebreidheid van de breuk
  • De leeftijd van de patiënt
  • Reeds bestaande psychische problemen
  • Botkwaliteit (osteoporose)
  • Roken en/of drugs gebruik
  • Reeds bestaande slijtage of ontstekingen van het gewricht

Vooral de betrokkenheid van het gewricht in de breuk is van belang voor de uiteindelijke functie en bewegelijkheid van het gewricht. In dat geval is er namelijk ook altijd sprake van kraakbeenschade waardoor vervroegde slijtage of blijvende pijnklachten kunnen ontstaan. Hoewel de meeste polsbreuken met gips behandeld kunnen worden, zijn het vaak deze breuken die geopereerd moeten worden om het gewricht goed terug op zijn plaats te zetten. Hiermee voorkomt de chirurg vervroegde slijtage van de pols.

De behandeling van polsbreuken is altijd maatwerk en wordt altijd in overleg met de patiënt en eventueel familie, genomen. Het kan dus voorkomen dat verschillende chirurgen of ziekenhuizen soms tot een ander behandelingsvoorstel komen. Kijk bij prognose voor meer informatie.