Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Polsbreuken…


In Nederland melden zich elk jaar tussen de 50.000 en 60.000 patiënten met een polsbreuk op de Spoedeisende Eerste Hulp! In de meeste gevallen ontstaat de polsbreuk door een simpele val op de uitgestrekte arm of door een sport- of verkeersongeval. Bij zwaardere ongevallen is de pols ook dikwijls betrokken en door de impact van het ongeval, verbrijzeld.

Afhankelijk van de de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het ongeval ontstaan er verschillende typen polsbreuken: van eenvoudige breuken van de pols tot zeer uitgebreide, 'verbrijzelde' polsbreuken. Vaak is zijn ook de polsbanden (TFCC) aan het uiteinde van de ellepijp betrokken. Dit bandenapparaat werkt als een soort schokdemper en stabilisator in het polsgewricht. Meestal is het niet nodig om dit letsel apart te behandelen en geneest het met de rust die de gebroken pols zelf ook nodig heeft.

Prognose


De prognose van de meeste polsbreuken is gelukkig vaak gunstig: meer dan 90% van de patiënten heeft na 1 jaar tijd de oorspronkelijke polsfunctie weer terug! En hoewel de functie vaak weer volledig zal terugkeren, zal echter een deel van patiënten een lichte, vaak niet merkbare, bewegingsbeperking houden.

De ernst van de polsbreuk en daarmee de prognose hangt onder meer af van:
  • Betrokkenheid van het polsgewricht zelf in de breuk
  • De uitgebreidheid van de breuk
  • De leeftijd van de patiënt
  • Ernstige psychiatrische problemen
  • Botkwaliteit (osteoporose)
  • Roken en/of drugs gebruik
  • Reeds bestaande slijtage of ontstekingen van het gewricht

De betrokkenheid van het gewricht is van belang voor de uiteindelijke functie en bewegelijkheid van het gewricht. Er is dan namelijk ook altijd sprake van kraakbeenschade waardoor vervroegde slijtage of blijvende pijnklachten kunnen ontstaan. Hoewel de meeste polsbreuken met gips behandeld kunnen worden, zijn het vaak deze breuken die geopereerd moeten worden om het gewricht goed terug op zijn plaats te zetten. Hiermee voorkomt de chirurg vervroegde slijtage van de pols.

De behandeling van polsbreuken is altijd maatwerk en wordt altijd in overleg met de patiënt en eventueel familie, genomen. Het kan dus voorkomen dat verschillende chirurgen of ziekenhuizen soms tot een ander behandelingsvoorstel komen.

Werk, sporten en autorijdenHoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt
de bedrijfsarts. Hij of zij kent uw dagelijkse werkzaamheden en kan een reeële inschatting maken hoelang u niet kunt werken en of aangepast werk mogelijk is in uw situatie. Zodra u de diagnose van uw breuk weet, dient u dan ook de bedrijfsarts op de hoogte te stellen.

Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw polsbreuk dan kan hij of zij -alleen na nadrukkelijke toestemming van de patiënt- contact opnemen met de behandeld medisch specialist. Als zelfstandige of ZZP-er zult u zelf in samenspraak met uw chirurg, moeten kijken hoelang u af ziet van zwaar fysiek werk.

Het advies is om (contact)sporten (voetbal, judo, boksen etc) de eerste 12 weken na de behandeling te vermijden. Hardlopen, fietsen, zwemmen en fitness zijn wel al eerder mogelijk. In overleg met de fysiotherapeut kunt u vaak al snel weer trainen om bijvoorbeeld uw conditie op te bouwen.

Autorijden mag weer wanneer de pols volledig genezen is en de functie volledig teruggekeerd is. Dat betekent dat u met een gips niet mag autorijden en ook niet verzekerd bent! Datzelfde geldt ook na de operatie: zolang u nog niet volledig over de pols kan beschikken om in noodsituaties te handelen, bent u niet verzekerd. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw eigen autoverzekering.