Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Polsbreuken…


In Nederland breken jaarlijks 50.000 tot 60.000 mensen hun pols. In de meeste gevallen ontstaat de breuk door een simpele val op de uitgestrekte arm of door een sport- of verkeersongeval. Bij zwaardere ongelukken is de pols ook dikwijls betrokken en kan zelfs verbrijzeld zijn.

Afhankelijk van impact op de pols tijdens het ongeval ontstaan er verschillende typen breuken: van eenvoudige- tot zeer uitgebreide (verbrijzelde) breuken. Vaak zijn ook de interne polsbanden (TFCC) aan het uiteinde van de ellepijp betrokken. Dit bandenapparaat werkt als een soort schokdemper en stabilisator in het polsgewricht. Meestal is het niet nodig om dit letsel apart te behandelen en geneest tegelijkertijd met de heling van het bot.

De meeste polsbreuk kunnen met gips uitbehandeld worden. Ca 10-20% moet
geopereerd worden. Meer over de gips behandeling leest u hier.

Prognose


De prognose van de meeste polsbreuken is gelukkig vaak gunstig: meer dan 90% van de patiënten heeft na 1 jaar tijd de oorspronkelijke polsfunctie weer terug! En hoewel de functie vaak weer volledig zal terugkeren zal een klein deel van de patiënten een lichte (vaak niet merkbare) bewegingsbeperking houden.

De ernst van de breuk, en daarmee een deel van de prognose hangt af van:
  • De betrokkenheid van het gewricht in de breuk
  • De uitgebreidheid van de breuk
  • De leeftijd van de patiënt
  • Ernstige psychiatrische problemen
  • Botkwaliteit (osteoporose)
  • Roken en/of drugs gebruik
  • Reeds bestaande slijtage of ontstekingen van het gewricht

De betrokkenheid van het gewricht is met name van belang voor de uiteindelijke functie en bewegelijkheid. Er is in deze gevallen namelijk ook altijd sprake van kraakbeenschade waardoor vervroegde slijtage of blijvende pijnklachten kunnen ontstaan. Hoewel de meeste polsbreuken met gips behandeld kunnen worden, zijn het vaak deze breuken die geopereerd moeten worden. Met het herstellen van het gewrichtsoppervlak voorkomt de operatie vervroegde slijtage van de pols.

De behandeling van polsbreuken is altijd maatwerk en wordt altijd in overleg met de patiënt en eventueel familie, genomen. Het kan dus voorkomen dat verschillende chirurgen of ziekenhuizen soms tot een ander behandelingsvoorstel komen!

Werk, sporten en autorijdenWerk:
Hoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt
de bedrijfsarts. Deze kent uw dagelijkse werkzaamheden en kan een reeële inschatting maken hoelang u niet kunt werken en of aangepast werk mogelijk is in uw situatie. Zodra u de diagnose van uw breuk krijgt, dient u dan ook de bedrijfsarts en uw werkgever op de hoogte te stellen.

Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw polsbreuk dan kan -alleen na nadrukkelijke toestemming van de patiënt- contact opgenomen worden met de behandeld traumachirurg. Als zelfstandige of als ZZP-er zult u zelf in samenspraak met uw chirurg, moeten kijken hoelang u af ziet van zwaar fysiek werk.

Sport:
Het advies is om (contact)sporten (voetbal, judo, boksen etc) de eerste 12 weken na de behandeling te vermijden. Hardlopen, fietsen, zwemmen en fitness zijn wel al eerder mogelijk. In overleg met de fysiotherapeut kunt u vaak al snel weer trainen om bijvoorbeeld uw conditie op te bouwen.

Autorijden:
Autorijden mag weer wanneer de pols volledig genezen is en de functie volledig teruggekeerd is. Dat betekent dat u met een gips niet mag autorijden en ook niet verzekerd bent! Datzelfde geldt ook na de operatie: zolang u nog niet volledig over de pols kan beschikken om in noodsituaties te handelen, bent u niet verzekerd. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw eigen autoverzekering.