Prognose en toekomst
De prognose van de meeste polsbreuken is gelukkig vaak gunstig: meer dan 90% van de patiënten heeft na 1 jaar tijd de volledig polsfunctie weer terug! 
Hoewel de functie vaak weer volledig zal worden, houdt echter een groot deel van patiënten een lichte (vaak niet merkbare) beperking van de bewegelijkheid over aan de breuk. Dit is meetbaar met een speciaal instrument. De meeste patiënten leveren een aantal graden aan bewegelijkheid in wat betreft het buigen, strekken en draaien van de pols.
Uitgebreide polsbreuken, doorlopend tot in het gewrichtsoppervlak kunnen soms leiden tot verminderde bewegelijkheid, pijnklachten en vroegtijdige slijtage van de pols. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is echter gebleken dat de uiteindelijke stand op de röntgenfoto niets zegt over de uiteindelijke polsfunctie.

De normale tijd tot bot-genezing bedraagt bij volwassenen 12 weken. Pas nadat het bot weer volledig is genezen begint de feitelijke revalidatie. De eerste 6 tot 12 weken na de gips- of operatieve behandeling zal uw pols
altijd strammer en stijver aanvoelen. Dit komt doordat de pezen en spieren rondom de onderarm en pols tijdelijk stijver zijn geworden. Oefeningen (zie ‘Nabehandeling’) of begeleiding van een fysiotherapeut kunnen helpen uw pols snel soepel en los te maken. Pas na een jaar (!) stopt het herstel en zal de polsfunctie blijven zoals die op dat moment is. Het snelste, merkbare herstel zal plaatsvinden in de eerste 4 maanden. De genezing gaat altijd door 3 fasen: fase van bot-herstel (6 wk), fase van het soepel maken van het gewricht (6 wk) en de fase van krachtopbouw van spieren (4-6 maanden). Het bot wordt uiteindelijk weer net zo hard/stevig als voorheen. Het blijft geen zwakke plek zoals vaak gedacht wordt.


Werken en sporten


Hoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt de bedrijfsarts. Hij of zij kent uw werkzaamheden en kan een reeële inschatting m


aken hoelang u niet kunt werken. Zodra u de diagnose van uw breuk weet, dient u de bedrijfsarts op de hoogte te stellen van uw polsbreuk.

Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw polsbreuk dan kan hij of zij -
alleen na nadrukkelijke toestemming van de patient!- contact opnemen met de behandeld specialist. Soms zal de bedrijfsarts in overleg met de patiënt besluiten om tijdelijke andere werkzaamheden te laten verrichten waardoor de pols niet onnodig belast wordt.

Voor sporten geldt: de eerste 12 weken na de behandeling geen contactsporten (voetbal, boksen, judo etc). Hardlopen, fietsen, zwemmen en fitness zijn al eerder mogelijk. Bij voetbal moet men vooral erg uitkijken om niet in een duel in contact te komen met de tegenstander. Gedurende de eerste 3 maanden kan het bot sneller breken dan anders.