Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Prognose


De prognose van de meeste polsbreuken is gelukkig vaak gunstig: meer dan 90% van de patienten heeft na 1 jaar tijd de oorspronkelijke polsfunctie weer terug! En hoewel de
functie vaak weer volledig zal terugkeren, zal echter een deel van patienten een lichte, vaak niet merkbare, bewegingsbeperking houden.

Met name de uitgebreide polsbreuken die doorlopen tot in het gewrichtsoppervlak, kunnen soms leiden tot verminderde bewegelijkheid. Ook kunnen vervroegde slijtage van het polsgewricht met daarbij stijfheid en pijn ontstaan in de toekomst.
Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat
de uiteindelijke stand op de röntgenfoto niets zegt over de uiteindelijke polsfunctie. Goede nabehandeling door fysiotherapeut of handtherapeut blijkt belangrijker te zijn voor de functie.

Genezingsduur


De normale tijd tot botgenezing bedraagt bij volwassenen 4-5 weken. VDe duur voor volledige uitharding van het bot bedraagt 12 weken. De eerste 6 tot 12 weken ná behandeling zal uw pols altijd wat strammer en stijver aanvoelen. Dit komt doordat de pezen rondom de pols tijdelijk stijver zijn geworden omdat ze langere tijd niet gebruikt zijn.
Oefeningen of begeleiding van een fysiotherapeut kunnen helpen uw pols sneller soepel en krachtig te maken.

Pas na een jaar (!) stopt het herstel en zal de polsfunctie blijven zoals die op dat moment is. Het snelste, merkbare herstel zal plaatsvinden in de eerste 4 maanden.

Genezing-gips_Herstel-kan-een-jaar-duren-kopie-500px

Werk, sporten en autorijdenHoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt
de bedrijfsarts. Hij of zij kent uw dagelijkse werkzaamheden en kan een reeële inschatting maken hoelang u niet kunt werken en of aangepast werk mogelijk is in uw situatie. Zodra u de diagnose van uw breuk weet, dient u dan ook de bedrijfsarts op de hoogte te stellen. Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw polsbreuk dan kan hij of zij -alleen na nadrukkelijke toestemming van de patient- contact opnemen met de behandeld medisch specialist. Als zelfstandige of ZZP-er zult u zelf in samenspraak met uw chirurg, moeten kijken hoelang u af ziet van zwaar fysiek werk.

Het advies is om (contact)sporten (voetbal, judo, boksen etc) de eerste 12 weken na de behandeling te vermijden. Hardlopen, fietsen, zwemmen en fitness zijn wel al eerder mogelijk. In overleg met de fysiotherapeut kunt u vaak al snel weer trainen om bijvoorbeeld uw conditie op te bouwen.

Autorijden mag weer wanneer de pols volledig genezen is en de functie volledig teruggekeerd is. Dat betekent dat u met een gips niet mag autorijden en ook niet verzekerd bent! Datzelfde geldt ook na de operatie: zolang u nog niet volledig over de pols kan beschikken om in noodsituaties te handelen, bent u niet verzekerd. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw eigen autoverzekering.