Gipsbehandeling


In 80 - 90% van de gevallen kan een polsbreuk met alleen gips worden uitbehandeld! Soms moet de pols hiervoor wel eerst ‘gezet’ worden onder lokale verdoving op de eerste hulp of gipskamer. Het eerste gips betreft altijd een spalk-gips (aan een kant open): dit voorkomt afknelling wanneer de arm gaat zwellen door de breuk. De mitella die u meekrijgt is alleen bedoeld voor de eerste week: langer dragen geeft nek- en schouderklachten.

Na ongeveer een week zal de spalk op de gipspoli gewisseld worden voor een kunststof circulair (rondom) gips. Tijdens dit bezoek zal ook gecontroleerd worden met een röntgenfoto of de breuk niet verplaatst is. Eventuele verplaatsing is pas na een week te zien en komt door onwillekeurige aanspanningen van spieren en pezen rondom de pols. Een eventuele noodzakelijke operatie wordt dus meestal pas na 1 week bepaald en ingepland. Alleen grote, open (= gecompliceerde) botbreuken worden met spoed geopereerd evenals als sterk verplaatste kinderpolsbreuken omdat hier vaak ook de groeischijf van de pols bij betrokken is.

In enkele gevallen is al vanaf de eerste foto voorspelbaar dat de breuk zich zal gaan verplaatsen. In dat geval wordt er eerder met u contact opgenomen om de operatie alvast in te plannen; Hierdoor kunt u eerder oefenen met de pols (
zie operatie).

De meeste patiënten boven de 70 jaar kunnen worden uitbehandeld met gips omdat gebleken is uit verschillende onderzoeken en studies dat de functie niet negatief beïnvloed wordt door de stand waarin de breuk vastgroeit. Het kan dus zijn dat u samen met uw chirurg besluit om, ondanks een niet perfecte stand van de pols, tot besluit om niet te opereren. Eventuele vervroegde slijtage speelt namelijk geen grote rol meer vanaf deze leeftijd.
handen_pols_GM gipspoli3


Verloop van de behandeling


Als na een week blijkt dat de breuk nog goed staat, dan kan deze worden uitbehandeld met gips.
De totale gipsduur bedraagt 3 tot 4 weken. Uitzonderingen hierop zijn kinder twijg-breukjes van de pols: deze hebben maar 2 weken nodig voor genezing. Het gips wordt aan het einde van de behandeling verwijderd door middel van een tril-zaag: deze maakt herrie maar kan dankzij het trillen nooit in uw huid of arm zagen.

Na de gipsbehandeling van 4 weken, hebt u vaak nog een 
aantal weken tot maanden nodig om de pols weer helemaal soepel te maken. Zelf trainen of oefenen onder begeleiding van een fysiotherapeut leiden tot sneller herstel van de functie. Het totale herstel van een polsbreuk duurt 1 jaar: het meeste herstel zit echter in de eerste 4 maanden, de overige 8 maanden herstelt de pols nog steeds, maar dit is niet van dag tot dag merkbaar.


Sporten, werken en autorijden


4 weken na de gipsbehandeling of operatie mag de pols weer soepel gemaakt worden door onbelaste oefeningen gedurende 6 weken (zie tips). Na het onbelast oefenen kan de kracht weer langzaam opgebouwd worden. Dit duurt meestal 4-6 maanden voordat de onderarm weer net zo krachtig is als voorheen.
Sport mag hierna weer voorzichtig opgebouwd worden en het hangt uiteraard van de sport af hoe snel dit weer kan: joggen of hardlopen kan in een vroeg stadium, terwijl boksen en andere contactsporten (voetbal) pas na 12 weken weer veilig kunnen.

In de regel mogen contactsporten dus pas weer voorzichtig beoefend worden na 3 maanden.
Hetzelfde geldt voor (fysiek) werk; computerwerk mag al snel na het verwijderen van het gips beoefend worden maar met zwaar fysiek werk dient tenminste nog 6 weken na het gips gewacht te worden.
Autorijden mag weer wanneer de patiënt volledig over de arm kan beschikken om in noodsituaties te kunnen handelen. Bij vragen dient u uw autoverzekeraar te raadplegen.


De mitella mag na 1 week af en leidt tot stijfheidsklachten van nek, schouder en elleboog bij langer gebruik!


Gipsklachten?

Zie onze de volgende pagina voor oplossingen en antwoorden