Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Kinderbreuken


Kinderbreuken komen vaak voor en ontstaan vaak na een val uit een klimrek, boom of tijdens het sporten. De botten van kinderen worden gekenmerkt door een stevig botvlies dat de breuk vaak gelukkig goed op zijn plek houdt. We spreken in dat geval van een "twijgbreuk" of "greenstick". Het bot is dan weliswaar geknakt maar weer teruggeveerd naar zijn oorspronkelijke plek. Deze polsbreuken genezen vaak snel: na 10 tot 14 dagen kan het gips al verwijderd worden!

fracture-torus-6095_2
voorbeeld van een Greenstick breuk

Groeischijven


Een ander belangrijk kenmerk van kinderbreuken zijn de groeischijven die bij de breuk betrokken kunnen zijn. Hoe jonger het kind, hoe actiever de groeischijven zijn en hoe meer herstellend vermogen het bot heeft. Hierdoor herstellen resterende hoeken of verschuivingen van het bot volledig tijdens de groei!

SH2_new
voorbeeld van een losgekomen groeischijf

Tijdens een val kan niet alleen het bot breken, maar ook kan de groeischijf (gedeeltelijk) afbreken of verplaatsen. De groeischijf is een belangrijk onderdeel voor de toekomstige groei van het bot en vaak moeten dan ook deze breuken geopereerd worden. Dit gebeurt onder narcose waarbij de groeischijf met de hand wordt teruggeduwd. Soms lukt dit niet waardoor het noodzakelijk is om een snee in de huid te maken en de groeischijf terug te zetten. Als de groeischijf is teruggeplaatst, zal deze tijdelijk vastgezet worden met een ijzeren pinnetje (k-draad) en gips. De k-draden kunnen meestal probleemloos poliklinisch verwijderd worden: uw kind hoeft dus niet opnieuw onder narcose en er resteren vaak 2 piepkleine littekentjes.

Wanneer de breuk te veel gekanteld is in de onderarm, kan uw chirurg ook kiezen voor zogenaamde Titanium Elastic Nails (TEN pennen). Dit zijn lange, flexibele pennen die via kleine gaatjes bij de pols en elleboog in de merkholte ingebracht kunnen worden waardoor de bot delen weer op de juiste plek komen te staan. De pennen in het bot voelt het kind niet maar soms kan het uitstekende puntje van de pen wel onder de huid gevoeld worden. Na de operatie is in principe geen gips meer nodig en krijgt het kind alleen een drukverband voor de eerste 48 uur. Na 4 weken is het bot genezen. Deze pennen moeten na 3 - 4 maanden operatief verwijderd worden in tegenstelling tot de korte k-draden.

ten

Het bot wordt in de toekomst weer net zo hard als het voorheen was; het blijft gelukkig geen zwakke plek. Uw kind moet echter nog wel voorzichtig zijn gedurende 2 maanden na de val. Ook met de pennen kan het bot nog breken bij een nieuwe val.

Groeiproblemen


Doordat groeischijven betrokken kunnen zijn en beschadigd door de val, kan het in zeldzame situaties voorkomen dat er groeiproblemen in de toekomst ontstaan. Doordat de doorbloeding van de groeischijf beschadigd is, sluit deze voortijdig met als gevolg dat een deel van de groeischijf niet goed of scheef, uitgroeit. Wanneer dit het geval is, wordt er meestal voor gekozen om de pols eerst uit te laten groeien en om in tweede instantie een correctie operatie hiervan uit te voeren. Dit gebeurt meestal in een academisch kinderziekenhuis waar dit soort zeldzame problemen behandeld kunnen worden.

Nabehandeling


Wanneer het bot na 4 weken weer is vastgegroeid, mag u kind nog niet direct sporten! Met name sporten waarbij er kans is op vallen of botsen, worden de eerste paar weken afgeraden. Zwemmen mag overigens wel. De meeste kinderen gaan zelf op verkenning uit en oefenen gaande weg vanzelf hun pols en houden hier meestal niets aan over. Angstige kinderen of kinderen bij wie de polsfunctie niet spontaan verbetert, worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Dit is zelden nodig.